ปล้นมันที

Nil2vanA (-136|117)
เผ่า: ทูทั่นส์
พันธมิตร: [A]CASE
เจ้าของ: Nil2vanA
ประชากร: 145