1.บอกชื่อ
2.พิกัด
3.ออนทุกวัน หรือ 2 วันครั้ง 3วันครั้ง
4.ภายในแผนที่ 7*7 ของคุน คุนมีป๊อป ลำดับที่เท่าไร
5.บอกป๊อป(ประชากร)
6.เผ่า
7.ทหาร ที่มี
8.ป๊อปต้อง 150+
9. ถ้าไม่ผ่านข้อ 8 คุนจะป๊อปเท่าไรก็ได้ แต่ภายใน 1 อาทิต คุนต้อง มากกว่า 150(ถ้าจะเข้า)


*-ไม่ผ่านเกินกว่า 3 ข้อ ส่ง ข้อความ มาบอกผมได้ที่ Easy-company -*