1034
1.โรมัน. ตรงกระดุมเกาะไหล่
2.กอล์. ตรงปลายหมวก
3.ผู้หญิง ปลอกแขนซ้าย
4.เมฆ บนแมลง
5.ต้นไม้. ริมทะเลสาบ
6.บ้าน บนยอดเขา
7.ก้อนเมฆ ซ้ายบนจากคนดู
8.หยดน้ำที่กระเด็นจากแก้ว
9.เมล็ดถั่วในจาน