ผู้เล่นในกิลต้องอยู่ในโซน

(-,-) เท่านั้น pop 100

ทหาร20+ มีมิตรภาพที่ดี

สามารถติดต่อเราได้ที่ฟรั่อมขิงกิล

หรือส่งIGM มาได้คับ

ส่ง IGM ไปที่ surfjung หรือ Aldo ได้คับ