ผู้เล่นสามารถอ่านข้อมูลของ Travian T4 ได้จากเวบไซต์ดังต่อไปนี้ค่ะ

http://t4.answers.travian.asia/

โดยข้อมูลที่มีการอัพเดตและแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแ ล้วมีดังนี้

ฮีโร่ http://t4.answers.travian.asia/index.php?aid=110
การผจญภัย http://t4.answers.travian.asia/index.php?aid=226