ใครที่เคยอยู่กิลด์ UGW และพร้อมจะเล่น Travian กับผมอีกครั้ง
เตรียมตัวนะครับ และขอให้แอด E-mail มาที่ Knight_on_earth_7@hotmail.com
บอกชื่อเล่น แ้ล้วก็ชื่อ ID ที่เคยอยู่ S5 นะครับ
เพื่อเตรียมตัวและเข้ามาคุยกัน

ผม ปั๋ม Parmarno