ชื่อกระทู้: นิยาย Travian Kingdom

 1. #21

  Default

  Travian of the KingDom Part 4 : สงครามแห่งอนาจักทะเลทราย : Battle of the Desert

  ณ.ดินแดนแห่งทะเลทราย (-/-)

  .........มีผู้อาศัยในดินแดนนั้นเป็นมนุษย์ได้ปกครอง ดินแดนอยู่ซึ่ง 1 ในนั้นคือผู้นำดินแดนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก

  ชาวสปาต้า (ทองหยอด) ซึ่งพวกเขา เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในดินแดนนี้ก็ว่าได้ ชาวสปาร์ต้า นี้อยู่กันแบบพี่น้องมาช้านานซึ่งพวกเขาบ้าสงครามอย่ างมากในแต่ละวันนั้นพวกเขาจะเอาแต่ฝึกซ้อมอย่างหนักเ พื่อให้ร่างกายของพวกเขานั้นแข็งแรงเพื่อพร้อมรบอยู่ เสมอ การรบนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ชาวสปาต้าทำได้ดีที่สุดซึ่ งว่ากันว่าชาวสปาร์ต้า 1 คนมีค่าเท่ากับเผ่าอื่นๆหลายคนรวมกัน ชาวสปาต้านั้นไม่สนใจเรื่องเงินทองแต่พวกเขาสนใจแต่เ รื่องการรบการเป็น ชาวสปาร์ต้าตอนเด็กนั้นช่างแสนยากลำบากเพราะเด็กที่อ ่อนแอนั้นจะถูกฆ่าทิ้งโดยทันทีและเด็กที่แข็งแรงนั้น จะต้องถูกส่งออกไปในป่าเพื่อที่ให้รู้ทักษะในการเอาต ัวรอดและการรบ โดยอาวุธที่ติดตัวไปนั้นจะมีแค่ท่อนไม้ปลายแหลมแค่ด้ ามเดียวเท่านั้นซึ่งหลายคนนั้นจะตายในป่าส่วนผู้ที่ร อดมาได้ก็จะนำมาฝึกเป็นทหารเพื่อเตรียมตัวสู่การศึกส งครามต่อไป พวกชาวสปาต้านี้ทนต่อทุกสภาพอากาศเพราะพวกเขานั้นถูก ฝึกมาเป็นอย่างดีถูกฝึกสำหรับการเข่นฆ่าและถูกฝึกทรม านเพื่อให้ไม่ปริปากเมื่อตกเป็นเชลย ชาวสปาต้านั้นเน้นออกรบกันเป็นทีมและมีการวางแผนที่แ ยบยลซึ่ง จากประวัติที่สืบกันมานั้นว่ากันว่าชาวสปาร์ต้าเพียง 300 คนนั้นสามารถหยุดกองทัพชาวเปอร์เซียได้เรือน 100,000 คน.ชาวสปาต้านั้นมีความรักเพื่อนพ้องและมิตรสหายเป็น อย่างมาก ถ้าเขาเห็นว่ามีใครมาทำร้ายเพื่อนพ้องของพวกเขารับรอ งว่าชาวสปาต้านั้นไม่อยู่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนและมันผู ้นั้นจะมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณกลับไปอย่างแน่นอน ชาวสปาต้า มีพวกพ้องที่เป็นนักเวทมนต์อยู่พวกหนึ่งซึ่งได้คอยให ้คำปรึกษาทางด้านยุทธศาสตร์การรบและการบูชาทวยเทพซึ่ งชาวสปาต้านั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพมากพวกเขามักจ ะบูชาทวยเทพและได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง ซึ่งอีกหนึ่งสหายที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพวกหมี ขาว พวกหมีขาวนี้เป็นหมีก็จริงแต่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ และพูดภาษามนุษย์ได้พวกนี้แข็งแกร่งมากพวกอีกคราวนี้ มีกรงเล็บที่แหลมและคมยิ่งกว่าดาบ ชาวสปาต้ามักจะขี่หมีขาวพวกนี้ออกรบเพราะศัตรูที่พวก เขานั้นไม่ใช่แค่คนธรรมดายังมีทั้งยักไซคอป และโกเลมที่ตัวนั้นเป็นหินเมื่อแตกแล้วยังสามารถรวมเ ข้าด้วยกันใหม่ได้ ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ เป็นศัตรูที่น่ากลัวเลยทีเดียว

  ภาพชาวสปาตาร์  เผ่าหมีขาว (ทองหยิบ)
  พวกหมีขาวนี้เป็นพวกสัตว์ในตำนานที่มีความฉลาดและมีก รงเล็บที่คมดุจใบมีดและมีพละกำลังที่มากมายมหาศาล มีความเร็วเป็นเลิศมีความแข็งแรงเป็นหนึ่ง ชาวหมีขาวนั้น เป็นพวกที่รักความสันโดษเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขามักจะ ไม่ยุ่งกับใครเลยและเมื่อมีใครเข้าไปใกล้เขานั้นก็จะ ไม่มีใครรอดกลับมาได้ แต่แล้วเมื่อครั้นในอดีตที่แสนนานมาแล้วได้มีเด็กชาย ชาวสปาต้าคนหนึ่งนั้นได้ถูกส่งเข้าไปในป่าเพื่อที่จะ ทดสอบความเป็นชายชาตรีของเค้าแต่แล้วเด็กชายคนนี้มีค วามสามารถอย่างมากเขาสามารถฆ่าหมีขาวไปได้หลายตัว จนในที่สุดนั้นจ่าฝูงจึงได้ออกมาเพื่อหวังที่จะกำจัด เด็กชายผู้นั้นแต่แล้วในเวลานั้นก็ได้มียักไซคอปฝูงห นึ่ง จู่โจมเข้ามาหวังที่จะทำร้ายเด็กชายผู้นั้นด้วยสัญชา ตญาณของหมีขาวนั้นจึงได้กระโจนไปต่อสู้กับยักษ์ตนนั้ นโดยที่เขานั้นลืมไปว่าเด็กชายผู้นั้นคือคน ที่ข้าพวกพ้องของตัวเอง เด็กชายผู้นั้นเห็นหมีขาวได้ช่วยเหลือตนเองไว้ก็เกิด ความซึ้งเป็นอย่างมากจึงได้ช่วยกันจัดการเจ้ายักษ์ตน นั้นและพวกเขาทั้งสองนั้นก็ได้ตกลงกันว่านับต่อจากนี ้ไปจะไม่มีการฆ่าฟันกันระหว่างหมีขาวกับสปาร์ต้าเป็น อันขาด และเด็กชายผู้นั้นก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านและนำหัวของ ยักษ์ไซคอปกลับไปด้วยชาวบ้านเห็นว่าฝีมือของเด็กคนนี ้ไม่ธรรมดาจึงได้ฝึกฝนให้เขานั้นได้เป็นผู้ปกครองเมื องชาวสปาร์ต้าและเด็กชายคนนั้นก็ได้กลายเป็นผู้นำชาว สปาต้าและได้ประกาศให้ชาว สปาร์ต้าทุกคนทราบว่านับแต่นี้ไปพวกเราชาวสปาต้าและห มีขาวจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสืบไปและพวกเรา 2 เผ่าจะร่วมกันเพื่อปกครองอาณาจักรแห่งทะเลทราย แห่งนี้และเป้าหมายสูงสุดของเรานั้นก็คือการรวมอาณาจ ักรทั้ง 4 ให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

  ภาพของ ชาวเผ่าหมีขาว
  เผ่านักเวทย์มนต์ (ทองเอก)
  พวกนักเวทย์มนต์นี้มีเชื้อสายมาจากชาวอียิปต์โบราณซึ ่งพวกชาวอียิปต์โบราณนี้พ่ายแพ้สงครามให้กับชาวสปาตา ร์และสปาร์ต้าได้จับตัวพวกชาวอียิปต์โบราณที่เป็นนัก รบ นั้นฆ่าทิ้งเสียจนเกลี้ยงแต่พวกนักเวทย์มนต์นี้เป็นผ ู้ที่หยั่งรู้ชะตาฟ้าดินพวกเขานั้นได้รู้มาก่อนแล้วว ่าในยุคนั้นชาวสปาต้าจะฆ่าผู้นำทัพและปกครองดินแดนแห ่งทะเลทรายนี้พวกนักเวทย์มนต์นี้จึงได้แอบให้ความช่ว ยเหลือกับชาวสปาต้าเพื่อหวังที่จะได้มาเป็นพวกกับชาว สปาต้าและคงเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของชาวอียิปต์โบราณไว้ เพราะพวกเขานั้นคิดว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ชาวอียิปต์โบรา ณก็จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และไม่เหลือเชื้อสายให้สืบ เผ่าพันธุ์อีกต่อไปจึงต้องทำใจอยู่รับใช้ชาวสปาต้าแต ่ทว่าชาวสปาตาร์นั้นเป็นพวกที่รักพวกพ้องในเมื่อชาวอ ียิปต์โบราณให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาพวกเขาจึงดูแลพ วกนักเวทย์มนต์นี้เป็นอย่างดีดูแลเหมือนครอบครัวของพ วกเขาจากความแค้นในอดีตที่เคยมีต่อกันเมื่อหมดยุคสมั ยของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่จึงได้ดูแลกันและอย่างดีตลอ ดมาจนทำให้พวกเขานั้นลืมเรื่องราวของอดีต และเป็นพวกพ้องที่รักกันอย่างมากพวกนักเวทย์มนต์นั้น มีความสามารถในการเรียกดินน้ำลมไฟด้วยการบูชาทวยเทพแ ละความสามารถพิเศษของเขาที่เด่นชัดนั้นคือสามารถถอดจ ิตและฝากจิตไปกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อที่จ ะสอดแนมกองกำลังที่อยู่ตรงหน้าได้แม้อยู่ในระยะไกลจึ งทำให้พวกเขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้อย่างรู้ชะตาฟ ้าดิน ก่อนออกรบนั้นชาวสปาต้าจะต้องให้พวกนักเวทย์นี้บูชาท วยเทพเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในสงครามและออกรบด้วยกันเพื่ อที่จะให้พวกนักเวทย์นี้ฆ่าพวกโกเลมและยักษ์ไซคอป เพราะจุดอ่อนของโกเลมก็คือไฟจากเวทมนตร์ของนักเวทย์เ พราะโกเลมที่โดนไฟจะไม่สามารถประกอบร่างกลับขึ้นมาได ้จึงทำให้ผมโกเลมนั้นสิ้นชื่อเมื่อเจอกับนักเวทย์ และความสามารถของนักเวทย์นั้นยังมีอีกมากมายที่ยังไม ่ได้กล่าวมาแต่ว่ากันว่าชาวสปาต้านั้นจะขาดหมีขาวผู้ ซื่อสัตย์และนักเวทย์ผู้หยั่งรู้ในการรบนั้นไม่ได้เล ย เพราะฉะนั้นเมื่อ 3 ของกำลังนี้รวมตัวกันในดินแดนแห่งทะเลทราย แห่งนี้จึงว่ากันได้ว่ากลุ่มพันธมิตรทองนี้เป็นพวกที ่แข็งแกร่งที่สุดก็ว่าได้แต่ก็ยังมีอีกหลายเผ่าพันธุ ์ ที่ยังไม่ได้กล่าวมาคอยแย่งชิงอำนาจของอาณาจักรแห่งน ี้อาทิเช่นพวกยักษ์ไซคอปและโกเลมที่มีพละกำลังมหาศาล คอยตัดกำลังของ พันธมิตรทองนี้อยู่และสงครามต่อจากนี้ระหว่างโกเลม+ย ักษ์ไซคอป และพันธมิตรทองนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันให้ดีน ะครับ


  ภาพของนักเวทย์มนต์
  เผ่าโกเลม (KOS)
  โกเลมนั้นคือยักษ์ที่มีรูปร่างสูงประมาณ 3 เมตรและมีนิสัยที่ดุร้ายโกเลมนี้คือภูติรับใช้ผู้สื่ อสัตย์พวกเขามีพละกำลังมหาศาลมีความสามารถโจมตีและป้ องกันทางกายภาพ ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่โกเลมพวกนี้ แพ้ทางเวทมนต์ และมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้าเพราะพวกนี้จึงถูกจ ัดเป็นทัพหน้าเสมอเมื่อเกิดการต่อสู้ เพราะโกเลมพวกนี้มีความสามารถในการรวมร่างไม่ว่าร่าง กายของเขานั้นจะถูกโจมตีเท่าใดถ้าไม่ตรงจุดอ่อนของเข านั้นพวกกูลืมพวกนี้จะไม่ตายอย่างเด็ดขาดแต่ก็มีสิ่ง 1 ที่โกเลมพวกนี้แพ้ทางนั่นก็คือไฟ ช่วงเวลานี้โกเลมพวกนี้ได้มีพันธมิตรนั่นก็คือพวกยัก ษ์ไซครอปซึ่งพวกเขาสองเผ่ารวมกันถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ ที่น่ากลัวเลยทีเดียวเพราะด้านการต่อสู้ของพวกเขานั้ นจัดว่า ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว จากตำนานนั้น ได้กล่าวว่าพวกยักไซคอปนั้นเป็นผู้สร้างโกเลมขึ้นมาแ ล้วใส่วิญญาณของพวกพ้องตัวเองที่ตายไปแล้วลงในหิน ที่เขาสร้างขึ้นจึงได้รวมกันเป็นโกเลมขึ้นมา ดังนั้นแล้ว โกเลมจึงได้เชื่อฟังพวกไซคอปอย่างมากเพราะพวกเขาคือผ ู้สร้างตนเองขึ้นมานั้นเอง

  ภาพของ โกเลม  เผ่ายักษ์ไซคอป (PsM) ในตำนานนั้นกล่าวว่าพวกยักษ์ไซคอปนั้นถือเชื้อสายเดี ยวกันกับเทพ และยังกล่าวอีกว่าพวกยักษ์ไซคอปนั้นเป็นผู้ที่ประดิษ ฐ์อาวุธคู่มือของเหล่าทวยเทพทั้งหลายอาทิเช่น ฆ้อนสายฟ้าของซุส. สามง่ามของโพไซดอน และหมวกล่องหนของเฮย์เดส พวกไซคอปนี้มีหน้าตาและนิสัยที่ดุร้ายมากแถมยังมีพละ กำลังที่มากมายมหาศาลและมีมันสมองที่ปราดเปรื่อง พวกยักษ์ไซคอปนี้จะเกลียดพวกที่มองหน้าของพวกเขาเป็น ที่สุดเพราะพวกเขามีตาเดียวเมื่อใครก็ตามที่จองหน้าข องเขา พวกเขาจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีอาวุธของพวกน ี้ก็คือกระบองและฆ้อนอันทรงพลังโดยพวกไซคอปนี้ ได้มีพันธมิตรก็คือพวกโกเลม โดยไซคอปนั้นจะเป็นผู้นำทัพและวางแผนการรบทั้งหมด ซึ่งพวกพันธมิตรทั้งสองนี้ได้วางแผนที่จะเป็นผู้นำใน อาณาจักรแห่งนี้เพราะด้วยพละกำลังของพวกเขาทั้งสองนั ้น สามารถครองอาณาจักรแห่งทะเลทรายนี้ได้สบายแต่พวกเขาก ็ยังไม่สามารถทำได้เพราะด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าพันธม ิตรทองเป็นอย่างมากพวกเขาจึงต้องวางแผนในการช่วงชิงอ ำนาจให้อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เสียกำลังพลของ พวกเขา และในขณะนี้พวกเขาทั้งสองพันธมิตรก็ได้วางแผนอะไรบาง อย่างเพื่อที่จะขึ้นเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรแห่งทะเลทรา ยนี้ให้ได้ซึ่งเหตุการณ์ภายภาคหน้านั้นจะเป็นอย่างไร อาณาจักรแห่งทะเลสายนี้จะตกเป็นของใคร มนุษย์ ยักษ์ หรือ โกเลม ต้องติดตามกันต่อไปในต่อหน้า

  ภาพของ ยักษ์ไซคอป

 2. #22

 3. #23

  Default

  นิยายเวอร์ชั่นใหม่มายังครับ อยากได้เวอร์ชั่นตำรวจกับโจรรร

 4. #24

  Default

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Alezxan อ่านข้อความ
  นิยายเวอร์ชั่นใหม่มายังครับ อยากได้เวอร์ชั่นตำรวจกับโจรรร
  ชวนด้วยนะครับท่าน 555

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า แรกแรก 123

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is ใช้ได้
 • Smilies are ใช้ได้
 • [IMG] code is ใช้ได้
 • [VIDEO] code is ใช้ได้
 • HTML code is งดใช้