โบนัสของพันธมิตร
สำหรับเซิฟเวอร์ roa นั้นจะเน้นที่การทำงานเป็นทีม ในเซิฟเวอร์นี้จะมีฟังก์ชั่นให้สมาชิกในพันธมิตรร่วม กันบริจาคทรัพยากร ทรัพยากรที่บริจาคจะถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มโบนัสต่างๆใ นเกมได้เมื่อครบจำนวนที่กำหนดเช่น ฝึกฝนทหารได้เร็วขึ้น, สิ่งก่อสร้างแข็งแรงขึ้น นอกเหนือจากนั้น การผลิตคะแนนวัฒนธรรมของสมาชิกทุกคนในพันธมิตรยังสูง ขึ้นด้วยเมื่อเปิดใช้โบนัสอยู่

ปรับความสมดุลต่างๆในเกม
เซิฟเวอร์นี้จะมีการปรับวิธีการคำนวณอยู่ 2 หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรกคือการคำนวณวิธีการให้คะแนนชัยชนะ ในเซิฟเวอร์ก่อนหน้านี้พันธมิตรจะได้รับคะแนนในการป้ องกันอาณาจักรเท่าๆกัน แต่ในเซิฟเวอร์ roa อาณาจักรไหนที่ถือครองสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังสูงจะได้ คะแนนชัยชนะที่มากกว่าอาณาจักรที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่พ ลังน้อยกว่า

หัวข้อที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับคะแนนป้องกันจากการต่อสู้ ระบบจะคำนวณการให้คะแนนใหม่ โดยผู้ที่ฝากทหารมาเป็นกำลังเสริมจะได้คะแนนป้องกันจ ากการโจมตีด้วย

เริ่มต้นเกมอย่างรวดเร็ว
ช่วงเริ่มต้นของเกมนั้นจะต่างจากเซิฟเวอร์ปกติเป็นอย ่างมาก ผู้เล่นจะเริ่มต้นเล่นเกมพร้อมกับทุ่งทรัพยากรระดับ 10 ดังนั้นการปล้นจะสนุกขึ้นเพราะมีทรัพยากรมากมายที่รอ อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน นอกเหนือจากนั้น ผู้เล่นยังได้รับผู้ตั้งถิ่นฐาน 6 คน และคะแนนวัฒนธรรมที่เพียงพอที่จะสร้างหมู่บ้านใหม่ แต่ทั้งนี้ ผู้เล่นจะสามารถสร้างหมู่บ้านบนเมืองที่มีทุ่งข้าว 9 หรือ 15 หลุมได้ก็ต่อเมื่อได้ตั้งหมู่บ้านครั้งที่ 3 (หรือนับเป็นหมู่บ้านหลังที่ 4 ของผู้เล่น) เป็นต้นไป

กลยุทธแบบคลาสสิก
ระบบฮีโร่ของเกมจะย้อนกลับไปแบบดัั้งเดิม การผจญภัยจะไม่มีในเซิฟเวอร์นี้ ทำให้ทั้งไอเทม เหรียญเงิน ไม่มีตามไปด้วย ผู้เล่นจะต้องวางแผนให้ดีมากยิ่งขึ้นว่าจะใช้งานฮีโร ่ของตัวเองอย่างไร

การย้ายทหาร
ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชั่น Scattered Empire ฟังก์ชั่นแรกคือผู้เล่นสามารถรวมทหารที่สร้างได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นสั่งสร้างทหารไว้ 2 เมือง หลังจากนั้นผู้เล่นสามารถรวมทหารไว้ที่เมืองใดเมืองห นึ่ง แล้วใช้เมืองนั้นส่งทหารทั้งหมดออกไปโจมตีตามที่ต้อง การเสมือนทหารได้สร้างมาจากหมู่บ้านนั้นๆ ทั้งนี้ฟังก์ชั่นนี้จะเสียทรัพยากรเพิ่มเติมในกรณีที ่ผุ้เล่นต้องการใช้

สำหรับฟังก์ชั่นที่ 2 ที่จะมีให้ใหม่คือการย้ายทหารระหว่างหมู่บ้านในพันธม ิตรได้ในทันที โดยปกติเมื่อทหารส่งไปเป็นกำลังเสริมที่หมู่บ้านอื่น การจะย้ายทหารไปเป็นกำลังเสริมที่อีกหมู่บ้านจำเป็นต ้องดึงทหารกลับมาที่หมู่บ้านหลักก่อนแล้วค่อยส่งออกไ ปต่อ แต่ในเวอร์ชั่นนี้ ผู้เล่นสามารถดึงกำลังเสริมออกแล้วส่งให้อีกหมู่บ้าน ได้เลยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องส่งกลับฐานตราบใดที่หมู่ บ้านทั้งหมดเป็นของผู้เล่นที่อยู่ในพันธมิตรเดียวกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://blog.travian.com/