1.ชื่อเมือง tomatoland หรือ ชื่อตัว Tomatozang
2.ชื่อเผ่า [กอลล์ ]
3.พิกัด [-152 , -50 ]
4.จำนวนประชากร 58